نباید فضاهای مسموم در بین جوانان گسترش پیدا کند

وزیر علوم

منصور غلامی گفت: در شرایطی که هستیم به جوانان نیاز داریم و نباید اجازه داد تا فضاهای مسموم در بین جوانان گسترش پیدا کند.

ادامه خواندن “نباید فضاهای مسموم در بین جوانان گسترش پیدا کند”