تجهیز تمام استانهای کشور به بالن اینترنتی

اینترنت بالنی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تجهیز همه استانهای کشور به بالن بومی اینترنت خبر داد.

ادامه خواندن “تجهیز تمام استانهای کشور به بالن اینترنتی”